รถเทรลเลอร์
รถเทรลเลอร์พื้นเรียบหางสั้น 9 เมตร
รถเทรลเลอร์โรเบทหางใหญ่เเละต่ำพิเศษ
รถรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ12เมตร 2เพลา/3เพลา
รถรถเทรลเลอร์โรเบท 2เพลา/3เพลา
รถรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ 18 เเละ 20 เมตร
รถรถเทรลเลอร์หางชัก