รถเฮี๊ยบ
รถเฮี๊ยบติดกระเช้าปลายบูม / กระเช้าห้อย
รถเฮี๊ยบ 5 ตัน 6 ล้อ
รถเฮี๊ยบ 5 ตัน 10 ล้อ
รถเฮี๊ยบ 8 ตัน 10 ล้อ
รถเฮี๊ยบ 10 ตัน 10 ล้อ