รถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ 3 ตัน (3T)
รถโฟล์คลิฟท์ 5 ตัน (5T)
รถโฟล์คลิฟท์ 7 ตัน (7T)
รถโฟล์คลิฟท์ 10 ตัน (10T)
รถโฟล์คลิฟท์ 15 ตัน (15T)